Privacy

Privacyverklaring Cycletrend.nl

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Cycletrend BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van grootbelang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving (GDPR) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • je eerst expliciet toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Cycletrend BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel www.cycletrend.nl. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.
Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met Cycletrend BV.

Afhandelen bestelling
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen jouw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij je te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over jouw betaling van jouw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij jouw e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, NAW-gegevens en betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met:

 • Onze postbedrijven PostNL & DHL
 • Onze betalingsprovider Pay.nl

Contactformulieren

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij jouw e-mailadres en ingevulde gegevens. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om jouw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen;

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je jouw persoonsgegevens invoert
 • Wij zijn ISO 27001 gecertificeerd